Hva skadereduksjon betyr for meg?

Af 
Nils Christie

professor, kriminolog

- Det betyr at alminnelig folkevett er tatt i bruk.
 
Jeg er enig i at det er fint at det lages lover og regler som beskytter eget og andres liv og helse så godt som mulig. Sprengstoff bør ikke selges fritt til alle fra kiosker langs hovedgatene, skytevåpen heller ikke. Sprit bør ikke være alt for lett tilgjengelig, ikke tobakk for barn heller. Heroin bør være meget tungt tilgjengelig.
 
Men ett sted går en grense.
 
Hvis beskyttelsestiltakene får et omfang som skaper alvorlige skader, - for alle eller noen av dem man vil beskytte, da blir saken mer tvilsom.
 
Skadereduksjon betyr for meg, at man balanserer de mange og ofte motstridende hensyn. Gode formål blir dårlige, om omkostningene blir alt for store. Spesielt blir de dårlige, om svake grupper må bære det meste av dem. Om vanlige friske folk tvinges til å bruke kollektivtrafikk, er det helt OK. Men om folk i rullestol tvinges til det samme, blir det galt. Om vanlige folk ikke får kjøpt heroin, er det også helt OK. Men om folk som på ingen måte klarer livet uten heroin eller annet middel får adgang til dette, da kan en slik adgang være etisk forsvarlig.
 
Skadereduksjon betyr ikke at alle kontrolltiltak fjernes, men at kontrolltiltak som i urimelig grad skader svakstilte grupper fjernes eller reduseres. Skadereduksjon betyr en avveining av motstridende hensyn og en avstandstagen fra enkle, absolutte løsninger.

 

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur