Hva skadesreduksjon betyr for meg?

Af 
Evy Frantzsen

dr. jur., kriminolog

Å redusere skader er jo noe som burde være innlysende i alt arbeide, men vi mennesker er ikke så flinke til å redusere skader – vi er desto dyktigere i å påføre dem.
Jeg tenker ofte på HVA er mest skadelig i det konkrete som foregår, da blir det hele ganske enkelt. Som f.eks det enkle budskapet om at så lenge vi kan holde de unge menneskene ute av fengslene, så skal det nok gå dem godt!
For meg er det viktig å bekjempe kontrollskader, og dem er det mange av. Én slik skade er de til en hver tid urinprøvene som både stoffbrukere og ikke stoffbrukere er påtvunget i fengslene. Skaden oppstår ikke ved at det er en negativ urinprøve eller en positiv urinprøve. Nei, skadene legger seg lag på lag for hver eneste gang et menneske nedverdiges i å avgi sin urin til en kontrollør som har det som virker som en uendelig makt.
Og det er fullstendig det samme om denne kontrolløren er en ”søt” eller ”ikke søt person”. Disse lagene av skader blir ikke borte av seg selv den dagen fengselsporten lukkes og dommen er sonet. Å arbeide for å fjerne urinprøvene i fengslene er for meg skadereduserende arbeide.

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur