Hvad skadesreduktion betyder for mig?

Af 
Kjeld G. Christensen

pædagog

Skadesreduktion bør være den overordnede strategi i de foranstaltninger, der sættes i værk for stofbrugerne.
Fokus er at begrænse de skader, som
stofbrugerne påfører sig selv,
det omgivende samfund og de nærmere relationer tilføjer stofbrugerne,
stofbrugerne forårsager i det omgivende samfund og i de nærmere relationer.
 
Skadesreduktion er det menneskesyn, der bør være ledesnor, når omsorgspersoner relaterer sig til
stofbrugeren, der
er kærligt og kan vise omsorg for andre,
vil andre mennesker det bedste,
har de bedste intentioner.
 
Skadesreduktion er den pædagogik, der bør være pejlemærke i mødet med stofbrugeren. Et menneske, der har vanskeligt ved at tage vare på sig selv i en given situation
skal ikke mødes med begrænsninger, men gives muligheder, der ikke var før,
skal ikke påduttes opfattelser, men tilbydes situationer, der spejler det mere positive menneske.
 
Skadesreduktion er den politik, der i mødet med stofbrugeren kun accepterer, at alle menneskers liv først får
kvalitet når
de har en passende bolig,
de får en tilstrækkelig ernæring,
de på lige fod med andre har adgang til sundhed,
de har en økonomi, der giver dem rimelig adgang til kulturelle og materielle goder,
de får mættet de basale behov, der giver dem overskud til at forholde sig til andre mennesker.
 

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur