Hvad skadesreduktion betyder for mig?

Af 
Hans Jørgen Engbo

jurist og fængselsinspektør

Vi vil helst undgå at bruge frihedsberøvelse, fordi den har nogle utilsigtede skadevirkninger for både den frihedsberøvede og hans/hendes familie. Disse skadevirkninger bør vi naturligvis søge at mindske mest muligt. Da jeg for 35 år siden blev ansat i fængselsvæsenet, fik jeg at vide, at den vigtigste opgave for fængslet netop var at mindske frihedsberøvelsens skadevirkninger. Skadesreduktion har således i mange år været en af mine kerneopgaver.
Vi betragter det i vore dage som helt naturligt – og ikke som ”dobbeltmoralsk” – at læger ordinerer graviditetsforebyggende midler til 14-årige piger. Rent principielt kunne det hævdes, at en læge på denne måde medvirker til, at der begås kriminalitet i form af sex med mindreårige, men vi har valgt at tilsidesætte denne meget formelle betragtning for i stedet at satse på at undgå de alvorlige personlige og sociale skadevirkninger, som typisk ville overgå disse børn, hvis de blev gravide.
På samme måde er det heller ikke dobbeltmoralsk at gøre en indsats for at mindske skadevirkninger af stofmisbrug. Vi vil gerne undgå, at nogle mennesker kommer ud i stofmisbrug, men når det nu sker, gælder det om at mindske skadevirkningerne heraf mest muligt. Det er uetisk – lad os bare sige ”dobbeltmoralsk” – at lade være.
I fængslerne gør vi meget - mere end nogensinde tidligere - for at undgå stofmisbrug blandt de indsatte. Men vi ved, at det foregår alligevel, og vi ved, at der kan være alvorlige skadevirkninger forbundet hermed, bl.a. i form af overførsel af smitsomme sygdomme gennem brugt ”værktøj”. Det er uetisk - eller dobbeltmoralsk - at afvise at bruge de midler, som kan være med til at reducere disse skadevirkninger. Vi vil gerne drive fængslerne efter et ”normaliseringsprincip” og så vidt muligt give de indsatte samme muligheder og vilkår, som gives mennesker uden for murene. Når vi ikke er i stand til at forhindre stoffernes tilstedeværelse i fængslerne, burde vi i det mindste kunne tilbyde dem optimale muligheder for at indtage deres stoffer på den sundhedsmæssigt mest forsvarlige måde. Vi udleverer gratis rensevæske til værktøjet (og gratis kondomer). Vi burde også kunne udlevere gratis sterilt værktøj, som det sker mange steder uden for fængslerne. Det ville tillige føre til større sikkerhed mod smitte for både personalet og de andre indsatte.

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur