Hvad skadesreduktion betyder for mig?

Af 
Preben Brandt

dr. med., speciallæge i psykiatri

Skadesreduktion er ikke, og må ikke opfattes som, en frase eller som en simpel, tilfældig valgt metode i socialt og sundhedsmæssigt arbejde. Derimod bygger skadesreduktion på en ganske bestemt holdning til medmennesket og en række specifikke metoder af praktisk, faglig karakter.
Det menneskesyn jeg lægger bag begrebet skadesreduktion henter jeg i den europæisk- humanistiske tradition, hvor pligten til at gøre det gode og at påtage sig et ansvar for den anden, uden at fratage denne retten til retfærdighed og selvbestemmelse, er grundlæggende.
Da skadesreduktion kan iværksættes i forhold til mange forskellige lidelser og problematikker bliver de faglige metoder, skadesreduktionen benytter sig af, af meget forskellig art både i forhold til teoretisk overvejelse og praksis. Der indgår elementer fra såvel samfunds-, social-, sundhedsvidenskab og andre relaterede områder som fx arkitektur og byplanlægning.
På det direkte indsatsmæssige område benytter skadesreduktion sig af gængse, anerkendte hjælpe- og behandlingstiltag, men således at metoden vælges ud fra det særlige hensyn, at målet ikke er ”helbredelse”, men at sikre de bedste og mest værdige sociale og sundhedsmæssige forhold for den enkelte eller særlige grupper af borgere.
Skadesreduktion er sideordnet til indsatser, der retter sig mod ”helbredelse”. Skadesreduktion iværksættes, når helbredelse af den ene eller den anden grund ikke er mulig eller ikke ønskes.

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur