Hvad skadesreduktion betyder for mig?

Af 
Henrik Thiesen

afdelingslæge

Skadesreduktion er for mig hele grundlaget for mit virke som læge. At fokusere på målet om at reducere de skader som patienten bliver påført uanset deres årsag er en absolut forudsætning for, at jeg kan eksistere med mit fag og få mening ud af interaktion med mennesker, som alle har forskellige drivkræfter og motiver til deres handlinger.
Mit speciale er almen medicin. At være ”specialist i det almene”, kan opfattes som en selvmodsigelse, men der er faktisk god mening i at være specialist i det almene møde med patienten. I det uforberedte møde er det ikke nødvendigvis den specifikke problematik, som præsenteres af patienten, der reelt er i fokus, men hele menneskets interaktion med omgivelserne og de skader og dysfunktioner, som det kan medføre.
Det er i mødet med patienten, at almenlægen kan skille sig fra ud alle andre læger, nemlig ved at have øje for hele den person, der kommer ind ad døren af egen drift og sætte den sygdom, som han præsenterer, i sammenhæng med personens øvrige liv.
Mit spring til arbejdet som misbrugs- og hjemløshedslæge var enkelt, da det først gik op for mig, at det interesserede og ligeværdige patientmøde ikke er betinget af lokaler med smagfuld indretning eller mine patienters sociale status. Det meningsfyldte og ligeværdige patientmøde betinges ene og alene af min evne til at lytte og forsøge at forstå de problemer, som min patient præsenterer.
Af det ligeværdige møde opstår muligheden for at forstå patientens livsforhold og de påvirkninger, som disse livsforhold har på den enkeltes sundhed. Dermed opstår også muligheden for at kunne råde den enkelte, så han måske på længere sigt kan ændre sin livsførelse, hvis han vil. Men under alle omstændigheder opstår muligheden for at kunne hjælpe ham i en periode, hvor der kan være stor risiko for varige skader og forringet livskvalitet.
Den enkle interesse for mennesket, der sidder overfor én, gør at moraliseren og vurderen kan afløses af hjælp og rådgivning, som kan lette både livet her og nu og på længere sigt. På den måde bliver forebyggelse for den 50-årige med forhøjet blodtryk sat lige med og bliver lige så vigtig som skadesreduktion for den 30-årige heroinbruger med Hepatitis C. Begge patienter har behov for lige værdig rådgivning og et lige værdigt møde, for begges angst for invaliditet og tidlig død er lige store.
Så hvad er skadesreduktion for mig? Det er grundlaget for hele mit arbejde og er derfor ikke noget, jeg taler så meget om, men jeg gør hvad jeg kan for at få det til at være en del af enhver behandling jeg udfører.

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur