Hvad skadesreduktion betyder for mig?

Af 
Nanna W. Gotfredsen

cand. jur. og gadejurist

For nu mere end 10 år siden, hvor jeg for første gang stiftede bekendtskab med Gaden, stofbrugervilkår og -kultur og ikke mindst, det ekstreme fravær af retssikkerhed for nogle af vore mest udsatte og udstødte medborgere, blev kampen for implementering af skadesreduktion i bredest mulige forstand hurtigt afgørende. Som nødløsninger i en undtagelsestilstand, der hvor stofbrugerne i stort tal og alt for ung alder bogstaveligt talt døde om ørerne på os, havde store betændte og væskende sår, som måske først forsvandt ved amputation af de sårede lemmer og som i det hele taget blev budt så horrible livsvilkår, at de ganske enkelt var overordentligt vanskelige overhovedet at overleve. Behovet for skadesreducerende tiltag som fixerum, heroin- og anden substitutionsbehandling samt sprøjteudlevering var ganske enkelt umuligt at undgå at få øje på som indiskutabelt nødvendige tiltag.
Men skadesreduktion er og skal være meget mere end de nævnte ’old school’-tiltag. Mens vi i Gadejuristen imidlertid mest har gebærdet os også i denne kampzone, fordi andre og også mere oplagte aktører overvejende har brilleret ved deres fravær eller ved kun fragmenteret deltagelse, er såvel spørgsmålet om retssikkerhed som behovet for en markant justering af narkotikakontrol-politikken, mindst lige så afgørende områder at sætte ind på. Retssikkerhed som forudsætning for overlevelse, inklusion og velfærd, og justering af den narkotikapolitiske indsats, så den i sig selv ikke er langt mere skadelig end det den hævdes at skulle være en beskyttelse imod, som den absolut mest effektive forebyggelse af behovet for skadesreduktion.
Når man har gennemført sit jurastudium i en tid, hvor der stadig blev refereret til dr. jur. et phil. Alf Ross, når det blev hævdet, at ’retfærdighed ikke findes’, kan det være nok så opløftende at støde på den tyske social- og retsfilosof Axel Honneth og dennes konstatering af, at retfærdighed er en tilstand, hvor mennesker, samtidig med at ’de erkender egne omstændigheder, kan træde frem foran andre uden at skamme sig’. En filosof der - givet uden at vide det - grundigt redegør for gadejuristers fundament for kampen for de udstødtes retssikkerhed og inklusion; en inklusion der i mange tilfælde i øvrigt først og fremmest fordrer vores - det omgivende samfunds - forandring. Og ikke forandring hos de aktuelt udstødte. I helt urimelig korthed kan man sige, at Honneth betragter os som anerkendelsessøgende væsener, der udkæmper kampen for anerkendelse i overordnet set tre forskellige sfærer for anerkendelse, hvori den erfarede anerkendelse anses som grundforudsætninger for den ’hensigtsmæssige identitetsudvikling’; 1) privatsfæren, 2) den retlige sfære og 3) anerkendelsen som deltager i et større værdifællesskab. At opleve sig som bærer af rettigheder er således afgørende.
Alt dette handler gadejuristers arbejde om; at bestræbe os på, i mangel af bedre, at etablere og udgøre et nært netværk, et sted for et anerkendende møde, hvor man ikke fordømmes, udskammes og stigmatiseres og hvor man assisteres i kampen for retlig anerkendelse. Direkte eller indirekte kropslige eller psykiske krænkelser i privatsfæren, den bevidste såvel som den ubevidste nægtelse af ret og udstødelse gennem nedværdigelse af livsformer udgør hver især, og særligt tilsammen, alvorlige trusler mod og nedbryder i værste fald den personlige identitet.
At fremsætte og fastholde kritik af de forhold, der hindrer stofbrugere i at opnå anerkendelse og inklusion, at hjælpe stofbrugere til at undgå sådanne krænkelser og at afværge eller afbøde skadevirkninger af de krænkelsesformer, som stofbrugere i så massivt omfang udsættes for; det er skadesreduktion for mig.

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur