Skadereduksjonsjus

Af 
Kristian Andenæs

professor, dr. philos, jurist

Det snakkes om mange typer jus i våre dager, og dersom man skal bli husket for sine juridiske gjerninger, kan man for eksempel lansere et nytt begrep: Herved ”skadereduksjonsjus”.
Min kollega Knut Papendorf skriver at
”Det går tre kongeveier til skadereduksjon i rusmiddelpolitikken. For det første en storstilt substituering med metadon eller lignende substanser, for det andre en omfattende satsing på sprøyterom-/helseromkonseptet, og for det tredje en satsing på heroinbasert behandling.”
Min kollega Cecilie Høigård skriver at
”Globalt er det en tydelig tendens til at stadig færre land har dødsstraff. Når det gjelder narkotikalovbrudd, er tendensen den motsatte; i løpet av de siste 20 årene bruker stadig flere land dødsstraff for slike lovbrudd.”
Med internasjonale menneskerettigheter, nasjonal lovgivning og det man ellers har for hånden, har jurister viktige oppgaver på alle disse områdene, og mange flere som angår rusmisbrukere: Fra rett til behandling, helsehjelp og økonomiske ytelser på den ene siden og til human og verdig behandling av politi, rettsapparat og fengsler på den andre. I ulike roller, som advokat eller rettshjelper, rettspolitisk pådriver osv. har juristene viktige oppgaver som supplement til de andre gruppene som er involvert i rusmiddelarbeid og skadereduksjon.
Ved å systematisere disse rollene og de oppgavene som skal løses, får vi skadereduksjonsjusen og skadereduksjonsjuristen. Gatejuristbevegelsen er inne i en blomstringsperiode og bidrar til at flere samfunnsengasjerte jurister finner sin plass på dette området. Vi trenger dem både i praktisk virke og i vitenskapelig nybrottsarbeid.

Download Artikler

Pat O’Hare , UK
professor and honorary president of IHRA, International Harm Reduction Association
Jack A. Cole , USA
26-year veteran police officer who spent 14 of those years as an undercover narcotics officer
Greg Denham , Australia
former police officer, now the Research and Program developer, Law Enforcement and Health, Nossal Institute for Global Health
IHRA , UK
the International Harm Reduction Association
Jørgen Kjær , DK
formand for BrugerForeningen, foreningen for aktive stofbrugere
Peter Ege , DK
socialoverlæge
Jørgen Jepsen , DK
jurist, fhv. lektor i kriminologi og fhv. leder af Center for Rusmiddelforskning
Nils Christie , NO
professor, kriminolog
Liese Recke , DK
psykolog
Kjeld G. Christensen , DK
pædagog
Hans Jørgen Engbo , DK
jurist og fængselsinspektør
Evy Frantzsen , NO
dr. jur., kriminolog
Preben Brandt , DK
dr. med., speciallæge i psykiatri
Tine M. Nielsen , DK
socialrådgiver
Henrik Thiesen , DK
afdelingslæge
Michael Jourdan , DK
filosof
Nanna W. Gotfredsen , DK
cand. jur. og gadejurist
Kristian Andenæs , NO
professor, dr. philos, jurist
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur