Bestil kort

Der er mange forskellige muligheder for at anvende J Key Cards. I Københavns Kommune vedlægges et kort i værktøjssættene hvilket giver en bred udbredelse til IV-brugere – også de der ikke er i kontakt med behandlingssystemet.

Embedslægerne for København har evalueret kortene og denne distributionsform og har dokumenteret en markant effekt (Embedslægerne, 2001). Før kortene blev distribueret, kunne målgruppen svare korrekt på ca. en tredjedel af spørgsmålene. Efter kortene var udkommet i Gaden, kunne man nu svare korrekt på næsten 70 pct. At have korrekt skadesreducerende viden, er en forudsætning for at kunne undgå smitte og andre alvorlige skader, en forudsætning for at kunne træffe; ”healthier choices”

Dette oplag af J Key Cards er støttet af Folketingets Satspuljepartier, hvilket sammen med det frivillige bidrag fra Gadejuristen og Co. er årsag til den aktuelle lave pris. Trykudgifterne til bogen med og om konceptet er støttet af SportGoodsFonden.

En stor tak til begge bidragsydere!

J Key Cards på tryk

Et sæt i æske.
300 forskellige kort
300,-
Æske med 8 sæt
+ J_Key Cards bogen.
2000,-
Undervisningssæt
Boks m. 52 sæt (i alt 15.600 kort)
6000,-
2 plakater, komplet oversigt over J_Key 400,-
J_Key Cards bogen med J Key Cards 150,-
Bogen som ”klassesæt”, 10 stk. 1000,-
+ forsendelsesomkostninger
Bestillinger sendes til: kontakt@gadejuristen.dk
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur