Historie

Udviklingen af J Key Cards konceptet var et af Gadejuristens første tiltag. Projektet blev indledt i slutningen af 1990erne med fremstillingen af de første 100 kort og med faglig sparring og støtte til udviklingsomkostningerne fra Københavns Kommune, Embedslægerne og Sundhedsstyrelsen. En lang række aktører har bidraget både gavmildt og frivilligt undervejs, herunder Bruger-Foreningen, familie, venner og bekendte, samt en lang række fagfolk og - ikke mindst - gadefolket selv. De mange forskellige illustrationer rummer et stort antal historier i sig selv. Nogle er fremstillet af hjemløse stofbrugere, nogle af pårørende der har mistet deres kære, nogle er doneret af tidligere stofbrugere, som i dag slider med de skader, de blev påført under stofkarrieren. Nogle er udført af danske kunstnere, nogle af udenlandske. Serien af kort er løbende udvidet. Der findes i dag 300 forskellige kort.

Skadesreduktion er en ”grundpille”
Skadesreduktion som både mål og middel anerkendes første gang i de danske retskilder i 1998; nemlig i vejeledningen til serviceloven. I regeringens første handleplan for området, ”Kampen mod narko” (okt. 2003), anføres følgende: ”Skadesreduktion er og bør fortsat være et integreret element i narkotikapolitikken.” ́I den seneste handleplan (okt. 2010) gentages dette. Nu beskrives skadesreduk tion endda som noget der ”fortsat ... vil være en grundpille” i dansk narkotikapolitik. De mere konkrete anvisninger på at løfte denne væsentlige opgave er dog yderst sparsomme. Man er derfor i vid udstrækning henvist til lokalt at finde ud af, hvordan man kan tilrettelægge og udføre en kvalificeret skadesreducerende indsats. J Key Cards kan udgøre et bidrag i denne sammenhæng; og kan også være nyttigt i forhold til at kvalificere eksempelvis nye medarbejdere på feltet.

Skadesreduktion er praktisk indiskutabelt nødvendigt. Danske stofbrugere lider. Deres dødelighed er ekstrem høj; også når vi sammenligner os med andre lande omkring os. Nyligt måtte vi erfare, at dødeligheden endda igen er stigende og nu er tilbage på 1996-niveau trods massiv opprioritering af behandlingssystemet i den mellemliggende periode. Mange er smittede med hepatitis. 

De opsuges i stort tal i straffeapparatet, hvilket har store skadevirkninger i sig selv. Alt dette selv om de, når alt kommer til alt, allerhøjst skader sig selv med brugen af stof. Også på den baggrund må vi andre påtage os ansvaret for at sikre reduktion afskaderne; herunder og især af de skader der følger af den fortsatte massive vægtning af kontrol med stigmatisering og udstødelse til følge.

J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur