<b>SVAR</b>:Dem der fixer, er særligt udsatte. Især folk der kommer lige fra stoffri døgnbehandling eller fængsel og regner med, at de kan tåle meget mere end de faktisk kan. Allerede efter en uge uden heroin, er det som at fixe for første gang. Dem der tager mange forskellige rusmidler samtidig er også i fare for at dø tidligere. Og så er der dem, som dør af de sygdomme, de har fået. Det er vigtigt, at man passer godt på sig selv, mens man bruger stoffer.<b>SVAR</b>:Det er svært, men du skal i hvert fald sige til ham, at hvis han tager et fix igen, må han ikke gøre det alene. Allerede efter en uge uden heroin, er det som at fixe for første gang. Alt for mange får en OD, fordi de tager stoffet alene og kommer til at tage mere end de kan tåle.<b>SVAR</b>:Du kan få oplysninger om de forskellige behandlingssteder og -metoder på behandlingscentrene. Tag en snak med dem. Sammen kan I finde ud af, hvilken form for behandling du kan have mest gavn af lige nu. Ring til forskellige behandlingssteder, besøg dem, stil spørgsmål og vær kritisk!<b>SVAR</b>:Måske skal du tage kontakt med dit behandlingscenter, så du fx kan få metadon igen eller komme i en anden behandling, som passer bedre til dig nu. Pas godt på dig selv. Allerede efter en uge uden heroin er det som at fixe for første gang. Tag kun en lille smule, skyd lidt ad gangen og gør det aldrig alene.<b>SVAR</b>:Nej. Det er en myte, at stoffri døgnbehandling er bedre end anden behandling. De forskellige behandlingsformer (døgnbehandling, ambulant stoffri behandling og medicinsk understøttet behandling) har stort set samme resultater.<b>SVAR</b>:Måske var behandlingsstedet bare ikke det rigtige tilbud for dig? Sørg for, at dit center tager højde for dette, hvis du igen søger om at komme i døgnbehandling. 
At blive stof- og medicinfri er dog svært for mange. Dem det er sværest for, er dem der er afhængige af heroin, metadon eller andre opioider, mens de som er afhængige af andre rusmidler, har det en smule lettere: 
To ud af ti stofbrugere går fra døgninstitutionerne under nedtrapningen. Fire til fem ud af ti gennemfører hele behandlingen. To år efter behandlingen, er tre ud af ti stadig stof- og medicinfrie; dog kun to ud af ti opioidafhængige og fire ud af ti, der bruger andre rusmidler.<b>SVAR</b>:Det er rigtigt at mange mennesker, som har oplevet stærk afhængighed af rusmidler, kan have brug for en periode med afholdenhed. Men forskningen viser, at nogle mennesker faktisk er i stand til at kontrollere deres forbrug både på kort og langt sigt.<b>SVAR</b>:Når man får behandling med metadon, bestemmer man selv, om man vil bruge andre rusmidler eller alkohol. Forskningen viser, at man kan klare sig rigtig godt både socialt og i forhold til uddannelse og arbejde, mens de får metadon.<b>SVAR</b>:I den form for behandling som bygger på de 12 trin, tror man, at afhængighed kan sammenlignes med en kronisk sygdom som bliver forværret med tiden. Men forskningen viser, at udviklingen af afhængighed er meget forskellig fra person til person.<b>SVAR</b>:Nej, det er noget sludder. Det er dejligt at have en kæreste som støtter en, uanset om man har et forbrug af rusmidler eller ej.  At man er i et forhold har ingen betydning for, hvor meget man får ud af en behandling.<b>SVAR</b>:Det er rigtigt, at man ikke kan drikke alkohol, hvis man kommer i 12-trinsgrupper som fx NA. Men forskningen viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem afhængighed af illegale rusmidler og alkohol. Har du aldrig haft problemer med alkohol, kan du naturligvis drikke, som du altid har gjort. Også selvom du vælger at holde dig fra andre rusmidler.<b>SVAR</b>:Mange af de mennesker som kommer i det såkaldte ”NA fællesskab” mener, at al medicin - også nødvendig lægeordineret medicin, er farlig og at man ikke er ”clean”, når man får medicin. Det er et religiøst standpunkt. Det er dog ikke alle i NA, som mener dette. Du bestemmer selv, hvad du vil sige til de møder, som du går til, og du vurderer selv, sammen med din læge, hvilken medicin du har brug for.<b>SVAR</b>:Jeg sender enten kundens nummerplade eller adresse som SMS til Gadejuristens sikkerheds-mobil: 50 14 50 07. Jeg gemmer SMS’en på min mobil. Hvis der er optræk til et eller andet, hvis kunden f.eks. pludselig ikke vil betale, så viser jeg SMS’en og fortæller, at Gadejuristen har alle oplysninger på ham. Når kunden nu ved, at han vil blive afsløret, kommer han let på andre tanker.
Stofferne
Smitterisiko
Kroppen
Fixeteknik
Rettigheder
Psyken
Historie
Mixtur
J Key Cards udviklet af:

Copyright tilhører Gadejuristen. Læs mere om brug af det udgivne materiale på gadejuristen.dk
Hosted by Surftown | Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur